Публикувано на 08.03.2019

Събка Дякова-Чехович - психолог, писател

Онлайн консултиране с психолог Събка Дякова-Чехович

08.03.2019 – 29.02.2020
Откровен разговор е малко вероятен с близък човек, защото близките трудно остават безпристрастни и са част на нашите кризи. Психологът е този човек, а новите технологии вече правят такъв разговор възможен.

Зная, че онлайн консултирането не може да бъде пълноценен заместител на традиционната психотерапия, но най-важното е, че той може да е единствената подкрепа в трудни моменти, докато човек си възвърне силите.

Какви са стъпките към онлайн консултиране?
- Първоначалният контакт може да бъде по телефон, имейл, Viber, Meseenger - Sabka Dyakova-Czechowicz. Виж контакти.
- Определяме ден и час за срещата ни, който е удобен за вас и мен, както и начина на комуникация и заплащане. Заплащането става по банков път, по система , която е удобна за вас.
Това е. Започваме!
Получаване на оферта
Съобщението е изпратено. Скоро ще се свържем с вас.