Публикувано на 11.04.2019

Събка Дякова-Чехович - психолог, писател

Сега АЗ - семинари за самочувствие

02.05.2019 – 31.05.2019
Сега АЗ! -
семинари за себепознание, самочувствие и мотивация
Всеки четвъртък от 2 май до 30 май вкл.,
18.00 - 21.00ч.


Семинарната програма е от пет срещи, със следните теми:
Модул 1 – 2.05.2019, четвъртък:
Аз и другите – стилове на поведение, влияние и мотивация. Моята позиция в социума – силни черти и посоки за развитие.
Модул 2 – 9.05.2019, четвъртък:
Лични граници. Умение да казвам НЕ и отстоявам мнение. Асертивно поведение.
Модул 3 – 16.05.2019 четвъртък, :
Той и Тя – мисия трудна, но възможна. Емоционални потребности. Семейни модели и неосъзнати роли.
Модул 4 – 23.05.2019, четвъртък :
Житейски цикли – задачи, потребности, ресурси, кризи. Управление на възрастта
Модул 5 – 30.05.2019, четвъртък :
Моята идеална АЗ – ВИЗИЯ. Гледна точка света – недостиг или изобилие Животът– начин на употреба.

Всяка група се формира в състав до 7 човека и остава в този състав до края. Участието във всички срещи е желателно, това е процес на развитие. Семинарът е интерактивен – ситуативни игри, различно естество упражнения, провокативни задачи. Теорията е малко, личната работа със себе си – много.

Вземете със себе си желанието си за развитие и заповядайте! Ще откривате нови неща в себе си и хората, ще намерите нови приятели и ще учите, докато се забавлявате!

Моля, обадете се за записване предварително.

Автор и водещ на програмата: Събка Дякова-Чехович, психолог, писател.
www.harmonia-center.com

Записване: Тел.: 0887 700276 .
Получаване на оферта
Съобщението е изпратено. Скоро ще се свържем с вас.